01.01.2017, Nedeľa

Prajeme vám všetko dobré do roku 2017

Vážení priatelia! V auguste tohto roka sme ako spoločnosť KC Investment s. r. o. prevzali do nájomného vzťahu od Mesta Prešov Zimný štadión v Prešove. Po niekoľko mesačnej príprave koncepcie sme náš zámer a stratégiu prezentovali na viacerých miestach počnúc predstaviteľmi mesta, zastupiteľstvu, podnikateľom, priateľom i športovým fanúšikom. Našou prvotnou víziou bolo spojiť hokej v Prešove pod jednu strechu. Podľa nášho názoru a tiež názorov hokejových odborníkov je v súčasnosti jedinou možnou cestou udržať hokejové dianie v Prešove pre všetky vekové kategórie, počnúc prípravkami a končiac družstvom dospelých.

Podarilo sa nám zatiaľ čiastočne, ale funkčne skonsolidovať mládežnícky hokej, hokej seniorov, hokejový štadión a zároveň sme vytvorili schopný a kompetenčne vyvážený tím pracovníkov, nadšencov a priateľov ochotných pracovať s vysokou dávkou nasadenia a pozitívneho prístupu k riešeniu problémov. Aj my chceme na konci roka aspoň čiastočne bilancovať, aj keď hokejová sezóna, veríme, ešte nie je zďaleka na konci.

Vytvorili sme pre priaznivcov, fanúšikov a priateľov čo bolo v našich silách a ekonomických možnostiach po stránke materiálnej, informačnej i kultúrnej. Sme si vedomí toho, že táto naša práca má ešte mnohé rezervy a čaká nás ešte veľa práce, aby hokejové dianie v Prešove nadobudlo niekdajšiu úroveň. Uvedomujeme si, že jednou z funkcií hokeja je reprezentácia mesta, o čo sa veľkou mierou snažíme. Sme preto veľmi vďační predstaviteľom mesta na čele s primátorkou mesta Ing. Andreou Turčanovou, poslancom mestského zastupiteľstva, mestskej spoločnosti Real Prešov, sponzorom, darcom, podporovateľom, všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, pomáhajú a budú pomáhať.

Ďalej ďakujeme aj fanúšikom, pre ktorých istým spôsobom taktiež vytvárame prostredie pre športovo-kultúrne vyžitie. Radi by sme si zachovali vašu priazeň i podporu v budúcnosti. Skutočne sme odkázaní aj na vašu pomoc a podporu a množstvo pozitívnej energie, aby sa nám ušľachtilé vízie podarilo naplniť. Dovoľte, aby sme Vám v mene vedenia spoločnosti KC Investment s. r. o., HC Prešov Penguins a P.H.K. Prešov n. o., ďalej trénerov, rodičov i hokejistov poďakovali za doterajšiu priazeň a ochotu pomôcť pri vytváraní dôstojných podmienok pre ľadové športy na Zimnom štadióne v Prešove. Veríme, že si ju zachováte, a že svojou dobroprajnosťou a žičlivosťou nás budete zahŕňať aj počas roka 2017. Prajeme Vám pokoj, šťastie, pevné zdravie a hojnosť pracovných a osobných úspechov v roku 2017 v kruhu najbližších!

Team KC Investment s. r. o. & HC Prešov Penguins & P.H.K. Prešov n. o.

Prehľad udalostí
 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Sme pripravení bojovať!