Na podujatiach usporadúvaných HC Prešov Penguins (najmä pred a počas hokejových zápasov) akreditácia oprávňuje akreditovanú osobu k vstupu na Zimný štadión a k vstupu do vyhradených priestorov, ktorými sú najmä PRESS CENTRUM (vyhradená miestnosť) a určené miesto v hľadisku alebo pri ľadovej ploche.

Pohyb pred a vo vnútri uvedených priestorov je časovo vymedzený. Na Zimný štadión je možné vstúpiť 45 minút pred oficiálnym začiatkom podujatia a potrebné je opustiť štadión do hodiny po skončení podujatia.

Akreditované osoby sú povinné riadiť sa pokynmi organizátorov a rešpektovať všetky prípadné obmedzenia v bezprostrednej blízkosti Zimného štadióna, pri vstupovaní na Zimný štadión cez hlavný vchod a počas celého pobytu Zimnom štadióne. Ďalej sú akreditované osoby povinné preukazovať sa a nosiť platný akreditačný preukaz PRESS na viditeľnom mieste (napríklad na šnúrke) a strpieť kedykoľvek kontrolu tohto preukazu oprávnenou osobou.

Predstavitelia HC Prešov Penguins a usporiadatelia označení príslušnými vestami usporiadateľov sú osobami oprávnenými
-    kontrolovať držanie a platnosť akreditačných preukazov,
-    požadovať dobrovoľné preukazovanie totožnosti osôb, ktoré sa nimi preukazujú,
-    kontrolovať oprávnenosť pohybu akreditovaných osôb na konkrétnych miestach.

Odmietnutie vykonania uvedenej kontroly je dôvodom pre vykázanie dotknutej osoby z priestorov Zimného štadióna a odobratie akreditácie.

Akreditovaná osoba je oprávnená pracovať v priestoroch press centra a uskutočňovať rozhovory s hráčmi, trénermi a zástupcami klubov v priestoroch a v čase na to určených (press centrum, určené miesto v hľadisku alebo pri ľadovej ploche).

V prípade porušenia akreditačných podmienok si klub vyhradzuje právo akreditáciu kedykoľvek odobrať.

Prevzatím akreditačného preukazu (celosezónneho alebo jednorazového) deklaruje akreditovaná osoba výslovný súhlas so všetkými tu uvedenými pravidlami.

 

Prehľad udalostí
  • Po
  • Ut
  • St
  • Št
  • Pi
  • So
  • Ne
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  •  
  •  
  •