Na podujatiach usporadúvaných HC Prešov Penguins (najmä pred a počas hokejových zápasov) akreditácia oprávňuje akreditovanú osobu k vstupu na Zimný štadión a k vstupu do vyhradených priestorov, ktorými sú najmä PRESS CENTRUM (vyhradená miestnosť) a určené miesto v hľadisku alebo pri ľadovej ploche.

Pohyb pred a vo vnútri uvedených priestorov je časovo vymedzený. Na Zimný štadión je možné vstúpiť 45 minút pred oficiálnym začiatkom podujatia a potrebné je opustiť štadión do hodiny po skončení podujatia.

Akreditované osoby sú povinné riadiť sa pokynmi organizátorov a rešpektovať všetky prípadné obmedzenia v bezprostrednej blízkosti Zimného štadióna, pri vstupovaní na Zimný štadión cez hlavný vchod a počas celého pobytu Zimnom štadióne. Ďalej sú akreditované osoby povinné preukazovať sa a nosiť platný akreditačný preukaz PRESS na viditeľnom mieste (napríklad na šnúrke) a strpieť kedykoľvek kontrolu tohto preukazu oprávnenou osobou.

Predstavitelia HC Prešov Penguins a usporiadatelia označení príslušnými vestami usporiadateľov sú osobami oprávnenými
-    kontrolovať držanie a platnosť akreditačných preukazov,
-    požadovať dobrovoľné preukazovanie totožnosti osôb, ktoré sa nimi preukazujú,
-    kontrolovať oprávnenosť pohybu akreditovaných osôb na konkrétnych miestach.

Odmietnutie vykonania uvedenej kontroly je dôvodom pre vykázanie dotknutej osoby z priestorov Zimného štadióna a odobratie akreditácie.

Akreditovaná osoba je oprávnená pracovať v priestoroch press centra a uskutočňovať rozhovory s hráčmi, trénermi a zástupcami klubov v priestoroch a v čase na to určených (press centrum, určené miesto v hľadisku alebo pri ľadovej ploche).

V prípade porušenia akreditačných podmienok si klub vyhradzuje právo akreditáciu kedykoľvek odobrať.

Prevzatím akreditačného preukazu (celosezónneho alebo jednorazového) deklaruje akreditovaná osoba výslovný súhlas so všetkými tu uvedenými pravidlami.

 

Prehľad udalostí
 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sme pripravení bojovať!